برگزاری نمایشگاه نقاشی و آثار هنری

یکی دیگر از فعالیت‌های انجمن فرهنگی امید، برگزاری نمایشگاه نقاشی و آثار هنری در پاریس است. اگر در این زمینه فعالیتی دارید و مایلید آثار خود را در پاریس به نمایش بگذارید با روابط عمومی انجمن به شماره 0650736810 تماس حاصل نمایید. طبیعتا اگر از خارج از فرانسه تماس می‌گیرید، بایستی در شماره مذکور، صفر اول را حذف و به جای آن 0033 (کد فرانسه) را درج کنید.

نمونه برگزاری نمایشگاه انجمن امید

نمایشگاه نقاشی شبنم فتحی با موضوع کودکان افغانستان:

14435086_10209790207459613_999737519581148750_o

14359101_10209788659860924_6875615709918597733_n