درباره انجمن


انجمن فرهنگی امید یک انجمن غیر انتفاعی در پاریس است که در سال ۲۰۱۶ و با اهداف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و انسان‌دوستانه در پاریس به ثبت رسیده است. این انجمن تلاش می‌کند با ارائه برنامه‌های متنوع، بین فارسی‌زبانان یک همگرایی فرهنگی ایجاد کند و در تجهت تطابق و تسهیل زندگی مهاجران با جامعه میزبان (فرانسه) گام بردارد.

انجمن فرهنگی امید یک انجمن مستقل است و به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. این انجمن با کمک‌ اعضا و فعالیت‌های داوطلبانه اداره می‌شود.