جلسات تماشا و نقد فیلم

انجمن فرهنگی امید در راستای گسترش فرهنگ «گفتگو و نقد» نشست‌های تماشا و نقد فیلم برگزار می‌کند. در این نشست‌ها ابتدا فیلم را با یکدیگر تماشا می‌کنیم و سپس به نقد و بررسی فیلم می‌پردازیم. شرکت در برنامه‌های نقد فیلم برای اعضای انجمن فرهنگی امید رایگان است.

لیست آخرین برنامه‌های نمایش و نقد فیلم