برنامه ۱۰: جلسه گفتگو با موضوع «نگاه شما به برابری زن و مرد»

جلسه نهم «گفتگو»:
موضوع بحث:
نگاه شما به برابری زن و مرد
پرسش اصلی بحث:
در یک جامعه جهان سومی چگونه می‌توان برابری زن و مرد را در عمل تحقق بخشید؟
پرسش‌های بحث:
آیا شما تجربه‌های فردی از نابرابری زنان و مردان داشته‌اید؟
ریشه‌های خشونت‌ علیه زنان در منطقه ما را در چه می‌بینید؟ اگرچه جنبش فمینیست برای تحقق آرمان‌های زنان مبارزه می‌کند، اما گروهی معتقدند مردان نیز در معرض نابرابری و تبعیض قرار می‌گیرند/ آیا شما با این نابرابری موافقید و یا تجربه‌ای در این زمینه داشته‌اید؟
راه برون رفت از عدم برابری زن و مرد در کشورهای توسعه‌نیافته را در چه عواملی جستجو می‌کنید؟
زمان: یکشنبه ۱۰ ژوئیه ساعت 15:00
نشانی:
Café Pigalle
22 Boulevard de Clichy, 75009 Paris

مطالب مرتبط