برنامه ۱۷۵: بررسی کتاب جامعه تعزیه/ گفتگو با محمود صباحی

صد و هفتاد و پنجمین برنامه انجمن فرهنگی امید به بررسی کتاب «جامعه تعزیه» نوشته محمود صباحی اختصاص دارد. برای جزئیات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

175

 

مطالب مرتبط