برنامه ۱۴۵: کنفرانس روز جهانی زن در پاریس

انجمن فرهنگی امید برگزار می‌کند: کنفرانس روز جهانی زن در پاریس. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

photo_2019-03-01_07-44-14

مطالب مرتبط