برنامه ۱۴۴: تاثیر رسانه‌ها در جهت‌دهی افکار عمومی

هفتاد و هشتمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به «تاثیر رسانه‌ها در جهت‌دهی افکار عمومی» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

photo_2019-02-21_14-33-36

مطالب مرتبط