برنامه ۱۴۲: نقد و بررسی ادبیات مهاجرت (با حضور پیام یزدانجو)

هفتاد و ششمین نشست بحث و گفتگوی انجمن فرهنگی امید به نقد و بررسی «ادبیات مهاجرت» اختصاص دارد. در این نشست پیام یزدانجو، پژوهشگر و نویسنده حضور خواهد داشت و به سخنرانی خواهد پرداخت. برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این برنامه به پوستر زیر توجه کنید:

goftegoo762

مطالب مرتبط