برنامه ۱۴۰: پلورالیسم فرهنگی و جامعه ایران: آیا همزیستی با همه تفکرات امکان‌پذیر است؟

هفتاد و چهارمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع پلورالیسم فرهنگی اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این برنامه به پوستر منتشر شده (پوستر زیر) توجه کنید:

74

مطالب مرتبط