برنامه ۱۲۳: نقد و بررسی فیلم لاتاری در پاریس

بیست و پنجمین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به فیلم لاتاری اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

film25

مطالب مرتبط