برنامه ۱۱۳: نشست گفتگو با موضوع ایرانیان و مساله دروغ‌گویی

پنجاه و نهمین نشست گفتگوی انجمن فرهنگی امید به موضوع «ایرانیان و مساله دروغ‌گویی» اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

goftegoo59

مطالب مرتبط