برنامه ۱۱۱: نمایش و نقد فیلم Perfume

بیست و سومین برنامه نمایش و نقد فیلم انجمن فرهنگی امید به نمایش فیلم Perfume یکی از پرخرج‌ترین و تحسین‌برانگیزترین فیلم‌های سینمای آلمان اختصاص دارد. برای اطلاعات بیشتر به پوستر زیر توجه کنید:

IMG_2018-05-04 14:58:37

مطالب مرتبط