مانیفست انجمن


انجمن فرهنگی امید یک انجمن مستقل است و به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. این انجمن با کمک‌ اعضا و فعالیت‌های داوطلبانه اداره می‌شود و هدف اصلی آن همگرایی بین فارسی زبانان مقیم فرانسه است.

به زودی در این صفحه مانیفست انجمن درج خواهد شد.