نشست‌های گفتگو به زبان فارسی


انجمن فرهنگی امید همه هفته یکشنبه نشست «گفتگو» به زبان فارسی در پاریس برگزار می‌کند. این نشست‌ها با موضوعات مختلفی همچون موضوعات فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و … برگزار می‌شود و مشارکت کنندگان تلاش می‌کنند تا دیدگاههای خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. شرکت در این نشست برای اعضا رایگان است.