مانیفست انجمن

انجمن فرهنگی امید یک انجمن غیر انتفاعی در پاریس است که در ماه می ۲۰۱۶ (شماره ثبت: ۸۲۰۴۷۸۴۴۴۰۰۰۱۲) و با اهداف فرهنگی، آموزشی و انسان‌دوستانه به ثبت رسیده است.

این انجمن تلاش می‌کند با ارائه برنامه‌های متنوع، بین ایرانیان یک همگرایی فرهنگی ایجاد کند و در تجهت تطابق و تسهیل زندگی مهاجران با جامعه میزبان گام بردارد.

انجمن فرهنگی امید یک انجمن مستقل است و به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. این انجمن با کمک‌ اعضا و دوستداران فرهنگ ایرانی و فعالیت‌های داوطلبانه اداره می‌شود.

مانیفست انجمن

انجمن امید طرفدار آزادی، دموکراسی و جدایی کامل دین و دولت (سکولاریسم) است انجمن امید همچون میلیون‌ها ایرانی، آرزوی ایرانی آزاد با یک حکومت سکولار-دموکرات را دارد و برای رسیدن به این مهم، تلاش می‌کند که با ارائه برنامه‌های مختلف فرهنگی، سهم خود را از مسیر «فرهنگ» ایفا کند.

انجمن امید مذهبی نیست و انسان‌ها «فارغ از مذهبی که به آن باور دارند» برای انجمن محور هستند. انجمن در پی ترویج هیچ ایدئولوژی‌ای نیست و با احترام به همه مذاهب و آئین‌ها، هیچ مذهب خاصی را به رسمیت نمی‌شناسد. به عبارت دیگر ماهیت انجمن یک ماهیت لائیک است و انسان‌ها «فارغ از دین و آئین و تفکرشان» محور اصلی این انجمن هستند.

انجمن امید مخالف نژادپرستی و مرزکشی قومیتی‌ست مرزهای قومیتی در انجمن به رسمیت شناخته نمی‌شود. انجمن «نژادپرستی» را بر نمی‌تابد. برنامه‌های انجمن عموما به زبان فارسی برگزار می‌شود و بیشتر درباره مسائل ایران است. بنابر این از فارس و کرد و آذری و لر و بلوچ، تا خراسانی و هزاره و پشتون و تاجیک و هر کسی فارسی صحبت می‌کند و یا به حوزه فرهنگی تمدن ایرانی وابسته و علاقه‌مند است می‌تواند از برنامه‌های انجمن بهره ببرد.

انجمن امید جنسیتی نیست، برای برابری زن و مرد تلاش می‌کند و توهین‌ و تبعیض علیه اقلیت‌های جنسی را بر نمی‌تابد.  در انجمن برابری مطلق زن و مرد وجود دارد و گرایش‌های جنسی مختلف محترم شمرده می‌شوند. انجمن توهین به اقلیت‌های جنسی را برنمی‌تابد و هرگونه نابرابری و تبعیض جنسی و یا جنسیت‌زدگی (سکسیسم) به دور از مرام و مانیفست انجمن است.

مدیر انجمن فرهنگی امید، سعید جعفری است. برای مطالعه رزومه سعید جعفری اینجا را کلیک کنید.