مانیفست انجمن

انجمن فرهنگی امید یک انجمن غیر انتفاعی در پاریس است که در سال ۲۰۱۶ و با اهداف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و انسان‌دوستانه در پاریس به ثبت رسیده است. این انجمن تلاش می‌کند با ارائه برنامه‌های متنوع، بین فارسی‌زبانان یک همگرایی فرهنگی ایجاد کند و در تجهت تطابق و تسهیل زندگی مهاجران با جامعه میزبان (فرانسه) گام بردارد.

انجمن فرهنگی امید یک انجمن مستقل است و به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیست. این انجمن با کمک‌ اعضا و فعالیت‌های داوطلبانه اداره می‌شود.

خطوط قرمز انجمن:

سیاسی نیست (با احترام به فعالان و گروههای مختلف سیاسی، اهداف انجمن اهداف مطلقا فرهنگی است.)

مذهبی نیست (انجمن در پی ترویج هیچ ایدئولوژی‌ای نیست و هیچ مذهب خاصی را به رسمیت نمی‌شناسد. به عبارت دیگر ماهیت انجمن یک ماهیت لائیک است و انسان‌ها «فارغ از دین و آئین و تفکرشان» محور اصلی این انجمن هستند.)

قومی نیست (مرزهای قومیتی در انجمن به رسمیت شناخته نمی‌شود. انجمن «نژادپرستی» را بر نمی‌تابد. آن‌چه که پرچم مشترک انجمن است، «زبان فارسی» است. از فارس و کرد و آذری و لر و بلوچ، تا خراسانی و هزاره و پشتون و تاجیک و هر کسی که فارسی صحبت می‌کند و یا به حوزه فرهنگی تمدن ایرانی وابسته و علاقه‌مند است می‌تواند از برنامه‌های انجمن بهره ببرد.)

جنسیتی نیست (در انجمن برابری مطلق زن و مرد وجود دارد و گرایش‌های جنسی محترم شمرده می‌شوند. انجمن توهین به اقلیت‌های جنسی را برنمی‌تابد و هرگونه نابرابری و تبعیض جنسی و یا جنسیت‌زدگی (سکسیسم) به دور از مرام و مانیفست انجمن است.