دفتر انجمن

نشانی دفتر انجمن فرهنگی امید در پاریس

32boulevard Saint-Marcel, 75005 paris

 ساعات کاری : دوشنبه تا جمعه از ساعت ۱۰ تا ۱۷ (لطفا پیش از مراجعه حتما وقت بگیرید)

شماره تماس‌‌های روابط عمومی و واحد آموزش انجمن فرهنگی امید:

 Service de communication: (+33) 06.50.73.68.10
 Service de formation: (+33) 07.53.96.53.74