جلسات تماشا و نقد فیلم

انجمن فرهنگی امید نشست‌های تماشا و نقد فیلم برگزار می‌کند. شرکت در این نشست برای اعضا رایگان است (در صورتی که تهیه کننده فیلمی خواهان فروش بلیط باشد، به اعضای انجمن تخفیف داده می‌شود.) در این نشست‌ها ابتدا فیلم را با یکدیگر تماشا می‌کنیم و سپس به نقد و بررسی فیلم می‌پردازیم.

لیست آخرین برنامه‌های نمایش و نقد فیلم